Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/2019

OZNÁMENÍ.pdf (777640)

 

Zápis do MŠ

Přijímací řízení do MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 bude probíhat v následujících termínech:

Přihlášku do MŠ lze vygenerovat samostatně v termínu od 3. 4. - 1. 5. 2018 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

nebo osobně u ředitelky mateřské školy s kartičkou pojištěnce dne: 

11. 4. (středa) - od 9:00 hod. - 16:00 hod.

  

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech:

2. 5. 2018 (středa) v době: 13:00 hod. - 16:30 hod.

3. 5. 2018 (čtvrtek) v době: 8:00 hod. - 13:00 hod.

 

Při odevzdání přihlášky je nutné mít s sebou:

- svůj občanský průkaz,

- rodný list dítěte,

- řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře,

- doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

 

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

 

Zápis do logopedické třídy probíhá mimo centrální přijímací řízení.