Školní rok

Pozvánka na ustanovující schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.

 

Vážení rodiče a přátelé školky,

srdečně Vás zveme na ustanovující schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s. (dále jen „SRPŠ“), 

která proběhne dne 6. 12. 2017 v 17:00 hod., ve třídě Sluníček, MŠ Švermova.

 

 

Prosíme, abyste se dostavili v co největším počtu, Vaše účast je důležitá!!  

Konáním ustanovující schůze a schválením stanov dojde k založení SRPŠ jako subjektu, jehož prostřednictvím můžete spolurozhodovat

o školní i mimoškolní činnosti žáčků naší mateřské školky. (namátkou uvádíme: návštěvy divadel a jiných představení dětmi, dárky pro děti k různým příležitostem – Mikuláš, vánoční dárek, rozloučení s předškoláky aj., materiální vybavení školky atd.)     

 

Program ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.:

1)      Registrace a sepsání listiny přítomných zakladatelů spolku

2)      Zahájení ustanovující schůze a volba předsedajícího

3)      Přijetí rozhodnutí o schválení stanov úplného znění

4)      Volba členů výboru Spolku, ev. volba náhradníka(ků) výboru Spolku

5)      Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

6)      Schválení členského příspěvku v navrhované výši 500,- Kč  

7)      Založení bankovního účtu Spolku a určení osob/y oprávněné/ých k dispozici s ním

8)      Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku

9)      Diskuse, závěr

 

Kandidáti na členy představenstva jsou: Mgr. Lenka Skoupilová, Mgr. Klára Mollová, Irena Šujanová

 

Těšíme se na Vaši účast !! 

A v případě jakýchkoli dotazů, či v případě Vašeho zájmu o činnost v rámci spolku, nás neváhejte kontaktovat!!

 

V Brně, dne 1.11.2017

Svolavatelé

Mgr. Lenka Skoupilová, Mgr. Klára Mollová, Irena Šujanová

 

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Pátek, 3. listopadu, cca od. 9:00 hod. Focení bude probíhat v exteriéru v blízkosti MŠ.
 
Cena: 350,- Kč
 
  • 3 ks fotografií, 13 x 18 cm
  • 1 ks přání s fotografií, 10 x 15 cm
  • jpg formát zaslaný na uvedený e-mail 
 

Focení se sourozencem zapište do poznámky do seznamů v šatnách MŠ. V případě focení více dětí budu dělat jednu jejich společnou a jednu pro každého zvlášť. Na přání bude vybrána společná fotka.

 

Aranž bude v tradičních vánočních barvách, zelená, červená, bílá. U ozdobeného stromu na kožešině.

Prosím, oblečte děti vhodně, do hodících se barev (červená, bílá, smetanová, tmavě modrá, šedá, přírodní barvy). Ideální budou kabátky, kožíšky, tlusté svetry apod. Vhodné jsou i šály a čepice. Chundelaté, bambulky apod.

Prosím vyvarovat se věcem s nápisy, obrázky a logy.

 

Případné dotazy na e-mail: katerina@starhova.com

 

Vážení rodiče,

z technických důvodů neproběhlo divadelní představení plánované na 1. 11. 2017. 

Náhradou bude divadelní představení, Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla v úterý, 28. 11. 2017.

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORÁCH MŠ ŠVERMOVA

Vážení rodiče,
vzhledem ke stavebním úpravám v prostorách MŠ se budou děti po tuto dobu rozcházet ve třídě Berušek.
 
Děti ze třídy Motýlků budou používat vstup a schodiště Berušek. Pro přechod do šatny Motýlků a odchod z budovy bude otevřena spojovací chodba.
 
Děti ze třídy Sluníček budou pro svůj příchod a odchod z budovy využívat venkovní terasu. Děti odcházející z MŠ po 16. 00 hod. budou mít věci na převlečení domů s sebou v šatně Berušek.
 
Stavební úpravy by měly být ukončeny 20. 10. 2017. Děkujeme za pochopení.
 
 

MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL MLADÉ TVORBY aneb MALÁ ŠESTNÁCTKA

KDY: v pátek 13. 10. 2017 od 10:00 do 11:00 hodin, Středisko volného času Labyrint

Projekce krátkometrážních animovaných filmů z tvorby významného amatérského tvůrce, Jaroslava Nykla, jehož kreslená tvorba byla oceněna na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Dále se projekce skládá z několika animovaných filmů tvořených dětmi z QQ klubu při ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava.Tato projekce je součástí cyklu akcí Malého filmového festivalu mladé tvorby aneb MALÉ ŠESTNÁCTKY a 12. ročníku soutěže krátkých hraných filmů, vytvořených dětmi a mládeží.

 

Schůzka s rodiči

Schůzka s rodiči se bude konat v úterý, 5. září 2017 od 17:00 hod. v prostorách MŠ.

 

Zahájení školního roku 2017/2018  

Zahájení školního roku 2017/2018 je v pondělí 4. 9. 2017