Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

Švermova 11
625 00 Brno
tel.: 547 218 196
mssvermova@seznam.cz

KONTAKT - ÚŘEDNÍ DESKA

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, 
příspěvková organizace
Švermova 11, 625 00 Brno
IČ: 75001586  
 
Tel: +420 547 218 196
E-mail: mssvermova@seznam.cz
ID datové schránky: f4tkyy8
 
Zřizovatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
 
Ředitelka: Mgr. Markéta Svobodová
Vedoucí školní jídelny: Romana Svídová
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Skoupilová
 
 
 

 

 

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz MŠ je v době 6:30 - 16:30 hod.
Žádáme rodiče o dodržování této doby.
 
SLUNÍČKA: 6:30 - 16:00 hod.
BERUŠKY: 7:15 - 16:30 hod.
MOTÝLCI: 7:00 - 15:30 hod.

uspořádání dne v mš

Uspořádání dne není závazné, je pouze orientační, vše přizpůsobujeme zájmům a potřebám dětí.
 
6:30  V tuto dobu se otvírá Mateřská škola, děti se scházejí ve třídě Sluníček.
7:00  V této době děti ze třídy Berušek a Motýlků odchází do své třídy. Zde si buď volně hrají, nebo se zapojují do řízených individuálních či skupinových činností.
8:45 Od této chvíle mohou děti svačit, nejdéle však do 9:15 hod.
Děti jdou svačit podle toho, jak dokončí hru, nebo činnost.
9:15  Děti pokračují ve hře, nebo se účastní skupinových činností dle tematických plánů. V tuto dobu probíhá i komunitní kruh.
10:00  V tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké počasí, chodíme ven  již dříve. Provádíme pohybové aktivity vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz, náledí, vítr, déšť).
12:00  Podává se oběd. 
12:30 hod. Po obědě jdou děti odpočívat, všechny se převlékají do pyžamka a vyslechnou pohádku. Děti, které jdou po obědě, se nepřevlékají, pouze vyslechnou pohádku, nebo se věnují klidovým aktivitám.
13:00  Děti, které neusnuly, se věnují klidné hře, nebo individuálně pracují s učitelkou u stolečku, ale vždy tak, aby nerušily ostatní.
14:00  Děti vstávají postupně tak, jak se vyspí, svačí, hrají si. 
15:30  Děti ze třídy Motýlků přecházejí do třídy Berušek, kde probíhají zájmové činnosti a spontání hry.
16:00  Děti ze třídy Sluníček přecházejí do třídy Berušek, kde probíhají zájmové činnosti a spontánní hry až do rozchodu dětí domů, do 16: 30 hodin
16:30  Končí provoz MŠ.