Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

Švermova 11
625 00 Brno
tel.: 547 218 196
mssvermova@seznam.cz

KONTAKT - ÚŘEDNÍ DESKA

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, 
příspěvková organizace
Švermova 11, 625 00 Brno
IČ: 75001586  
 
Tel: +420 547 218 196
E-mail: mssvermova@seznam.cz
ID datové schránky: f4tkyy8
 
Zřizovatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
 
Ředitelka: Mgr. Markéta Svobodová
Vedoucí školní jídelny: Romana Svídová
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Skoupilová
 
 
 

 

 

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz MŠ je v době 6:30 - 16:30 hod.
Žádáme rodiče o dodržování této doby.
 
SLUNÍČKA: 6:30 - 16:00 hod.
BERUŠKY: 7:15 - 16:30 hod.
MOTÝLCI: 7:00 - 15:30 hod.

Provoz Mateřské školy

Provoz MŠ

6:30 hod. - 16:30 hod.

 

Provoz jednotlivých tříd

SLUNÍČKA: 6:30 - 16:00 hod.
 
BERUŠKY:  7:15 - 16:30 hod.
 
MOTÝLCI:  7:00 - 15:30 hod.
 
Děti se scházejí ve třídě Sluníček, rozcházejí se ve třídě Berušek.
 
 

Uspořádání dne v MŠ

 
Uspořádání dne není závazné, je pouze orientační, vše přizpůsobujeme zájmům a potřebám dětí.
 
6:30 hod. V tuto dobu se otvírá Mateřská škola, děti se scházejí ve třídě Sluníček.
7:15 hod. V této době děti ze třídy Berušek a Motýlků odchází do své třídy.
Zde si buď volně hrají, nebo se zapojují do řízených individuálních
či skupinových činností.
8:45 hod. Od této chvíle mohou děti svačit, nejdéle však do 9:15 hod.
Děti jdou svačit podle toho, jak dokončí hru, nebo činnost.
9:15 hod. Děti pokračují ve hře, nebo se účastní skupinových činností
dle tematických plánů. V tuto dobu probíhá i komunitní kruh.
10:00 hod. V tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké počasí,
chodíme ven  již dříve. Provádíme pohybové aktivity vždy
s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky
(mráz, náledí, vítr, déšť).
12:00 hod. Podává se oběd. 
12:30 hod. Po obědě jdou děti odpočívat, všechny se převlékají do pyžamka
a vyslechnou pohádku. Děti, které jdou po obědě, se nepřevlékají,
pouze vyslechnou pohádku, nebo se věnují klidovým aktivitám.
13:00 hod. Děti, které neusnuly, se věnují klidné hře, nebo individuálně pracují
s učitelkou u stolečku, ale vždy tak, aby nerušily ostatní.
14:00 hod.  Děti vstávají postupně tak, jak se vyspí, svačí, hrají si. 
15:30 hod.  Děti ze třídy Motýlků přecházejí do třídy Berušek, kde probíhají
zájmové činnosti a spontání hry.
16:00 hod. Děti ze třídy Sluníček přecházejí do třídy Berušek, kde probíhají zájmové
činnosti a spontánní hry až do rozchodu dětí domů, do 16: 30 hodin
16:30 hod. Končí provoz MŠ.