Projekt muzikodrama

Jedná se o dramatizaci příběhů z knihy autorů Scia - Ferda a jeho mouchy, která je určena pro děti od 3 do 10 let spojená s prvky muzikoterapie. Hlavní hrdina je synonymem chlapce, který prožívá podobné situace jako děti v tomto věku denně (hádka o hračky, závist kamarádovi, pocit osamělosti, strach z bouřky apod). 

Tento roční projekt nabízí dětem každý měsíc jednu lekci pokaždé s novým příběhem a hudebním nástrojem. Dramatizace umožní dětem prožít příběh prostřednictvím zábavných cvičení na vlastní kůži, budou moci ovlivňovat děj a také vyzkoušet jaké následky mají různá rozhodnutí. Struktura dramatizace se prolíná scénkami s plyšovými postavami příběhu, které si děti jistě oblíbí. 

 

Předběžné termíny: 

3. 10. 2017 

24. 10. 2017 

7. 11. 2017 

5. 12. 2017 

2. 1. 2018 

6. 2. 2018 

6. 3. 2018 

3. 4. 2018 

15. 5. 2018 

5. 6. 2018