"Malý olympionik"

ÚTERÝ: 15:30 - 16:15 hod., třída Motýlků
 
Dítě by mělo mít pohodlný oděv a vhodnou obuv, např. tenisky.
 
Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj základních pohybových schopností a dovedností dětí. Formou sportovních a pohybových her si děti osvojí základy atletických disciplín jako je skok, hod, běh, základy gymnastiky a míčových her.