Kontakt

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

Švermova 11, 625 00 Brno

Tel.: 547 218 196

E-mail: mssvermova@seznam.cz

ID datové schránky: f4tkyy8

IČO: 75001586

Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bohunice

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Svobodová