Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

Švermova 11
625 00 Brno
tel.: 547 218 196
mssvermova@seznam.cz

KONTAKT - ÚŘEDNÍ DESKA

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, 
příspěvková organizace
Švermova 11, 625 00 Brno
IČ: 75001586  
 
Tel: +420 547 218 196
E-mail: mssvermova@seznam.cz
ID datové schránky: f4tkyy8
 
Zřizovatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
 
Ředitelka: Mgr. Markéta Svobodová
Vedoucí školní jídelny: Romana Svídová
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Skoupilová
 
 
 

 

 

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz MŠ je v době 6:30 - 16:30 hod.
Žádáme rodiče o dodržování této doby.
 
SLUNÍČKA: 6:30 - 16:00 hod.
BERUŠKY: 7:15 - 16:30 hod.
MOTÝLCI: 7:00 - 15:30 hod.

Klub rodičů

Pozvánka na schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.

 

Vážení rodiče a přátelé školky,

srdečně Vás zveme na schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s. (dále jen „SRPŠ“), která proběhne

dne 10.10.2018 v 16:30 hodin

v prostorách třídy Sluníček v MŠ Švermova.

Prosíme, abyste se dostavili v co největším počtu, Vaše účast je důležitá!!  Na schůzi projednáme hospodaření Spolku za minulé období; jedním z témat schůze budou školní i mimoškolní činnosti žáčků naší mateřské školky, o nichž můžete spolurozhodovat a s tím související výše členského příspěvku na další období.      

Program  schůze Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.:

  1. Registrace a sepsání listiny přítomných.
  2. Zahájení schůze a volba předsedajícího, zapisovatele.
  3. Hospodaření Spolku ve školním roce 2017/2018.
  4. Projednání aktivit MŠ Švermova ve školním roce 2018/2019 (divadla, představení, výlety, a obdobné akce).  
  5. Schválení zvýšení členského příspěvku.   
  6. Různé.
  7. Diskuse, závěr.

 

Těšíme se na Vaši účast !! 

A v případě jakýchkoli dotazů, či v případě Vašeho zájmu o činnost v rámci spolku, nás neváhejte kontaktovat!!

 

V Brně, dne 1.10.2018

 

za Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.

Mgr. Lenka Skoupilová, předseda Spolku