Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018

Přihláška pro zápis

Přihlášku pro zápis do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek 18. dubna - 14. května 2017:

A) Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B) Vyzvednutím v mateřské škole

Dne 20. dubna 2017 se budou vydávat přihlášky, a to od 10.00 do 16.00 hod. Tento termín platí i pro zápis do logopedické třídy naší mateřské školy.

nebo

C) Vyzvednutím na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č.103.

Důležité informace:

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře, nezapomeňte na datum a podpisy.

Pro získání přihlášky některým způsobem musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v MŠ Švermova

Pondělí 15. května 2017 v době od 10.00 do 16.00 hod.

Úterý    16. května 2017 v době od 8.00 do 12.00 hod.

Informujte se na adrese www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí Vašeho dítěte.

Zástupkyni ředitelky MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání originálu přihlášky v papírové podobě.

Při odevzdávání přihlášky vezměte do MŠ i Vaše dítě.

Neúplně vyplněná přihláška může být důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Přijímací řízení

Od 22. května 2017 očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Zástupkyně ředitelky Vás bude kontaktovat telefonicky nebo písemným rozhodnutím o přijetí/nepřijetí.

Prosím o osobní vyzvednutí "Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".

Děkuji.