Informace o pobytu dítěte v mateřské škole

  1. Naše mateřská škola má 3 věkové smíšené třídy (Berušek, Motýlků a Sluníček), třída Motýlků je logopedická.
  2. Mateřská škola je otevřena od 6:15 do 16:30 hodin. Dopoledne se mateřská škola uzamyká v 8:30 hodin. Děti, které jdou domů po obědě, se vydávají v době od 12:30 do 13:00 hodin. Odpoledne od 14:45 hodin. Po dohodě s učitelkami je možné vyzvednout dítě kdykoliv během dne.
  3. Stravné se platí zpětně, vždy do 15-tého v dalším měsíci a činí 30,- Kč / den. Děti 7-leté platí 35,- Kč / den, dieta je za 36,- Kč / den. Přihlášení a odhlášení obědů je nutné den předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 7:30 hodin ráno, a to buď osobně nebo telefonicky na čísle 547 218 196.
  4. Školné v roce 2016/17 je 438,- Kč (mění se každý rok, dle nákladů na provoz), platí se složenkou nebo přímo z bankovního účtu předem, na začátku každého měsíce. Platba musí proběhnout nejpozději do 15-tého v měsíci. Předškoláci 1 rok neplatí školné. Při odkladu školní docházky, tj. další rok pobytu v MŠ, se školné platí.
  5. Vaše další případné dotazy odpovíme telefonicky na čísle 547 218 196 ústředna, nutné uvést klapku na přepojení:

            01 - třída Motýlků - logopedická

            02 - logopedický kabinet

            03 - třída Berušek

            04 - školní kuchyně

            05 - třída Sluníček

            06 - ředitelna