Hledáme paní na úklid. Nástup: Ihned.
Tel: 547 218 196, e-mail: mssvermova@seznam.cz

 

Vítejte na webu Mateřské školy Švermova 11, Brno

  Naše mateřská škola byla postavena v roce 1982 a do provozu uvedena v roce 1983. Je to účelová jednopatrová budova, která má do každé třídy vlastní vchod. V přízemí je umístěna třída Sluníček, kuchyň, provozní prostory, kancelář ředitelky a vedoucí školní kuchyně. V prvním patře jsou 2 třídy, třída Berušek a třída Motýlků - logopedická. V patře je též logopedický kabinet a 2 přípravné kuchyňky.

   Kolem budovy je velká zahrada se třemi pískovišti, mlhovištěm, vzrostlými stromy a keři. Zahrada je vybavena průlezkami, zastřešeným dřevěným domkem a zvířátky z přírodního dřeva. V zahradě jsou i záhony pro každou třídu, kde děti spolu s učitelkami pěstují květiny a zeleninu. Celkově naše mateřská škola působí velmi pěkným dojmem, což pomáhá rodičům při výběru školky.

   Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

   Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Svět kolem nás":

  - Dlouhodobý úkol: Rozvoj pracovních dovedností se zaměřením na ekologickou výchovu.

  - Projekty: EKO-program: "Vyprávění starého stromu"

                  Prevence úrazu dětí: "Úraz není náhoda"

   Nabízíme standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti - zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče s dětmi, školu v přírodě, plavecké kurzy, výlety, aj.

   Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základ veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti, zařazujeme jazykové chvilky, rozvíjíme komunikativní dovednosti a provádíme individuální logopedickou péči.

   Veškerá snaha všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči. Tradicí je rovněž i několikaletá spolupráce s Centrem volného času.

   Každá třída má svůj záhon, kde si děti pěstují zeleninu, ředkvičky, mrkev, petržel a bylinky pro kuchyň. Budova je vytápěna vlastní kotelnou s regulací tepla. Jelikož je budova prosklená, vytápíme pomocí sluneční energie a ve slunné dny vypínáme topení. V roce 1997 jsme se ve spolupráci s Magistrátem města Brna zapojili do projektu Phare. Od roku 2004 jsme zapojeni v síti Evropských ekologických mateřských škol.