Aktuálně z MŠ

Pozvánka na ustanovující schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.

Vážení rodiče a přátelé školky,

srdečně Vás zveme na ustanovující schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s. (dále jen „SRPŠ“), 

která proběhne dne 6. 12. 2017 v 17:00 hod., ve třídě Sluníček, MŠ Švermova.

 

Prosíme, abyste se dostavili v co největším počtu, Vaše účast je důležitá!!  

Konáním ustanovující schůze a schválením stanov dojde k založení SRPŠ jako subjektu, jehož prostřednictvím můžete spolurozhodovat

o školní i mimoškolní činnosti žáčků naší mateřské školky. (namátkou uvádíme: návštěvy divadel a jiných představení dětmi, dárky pro děti k různým příležitostem – Mikuláš, vánoční dárek, rozloučení s předškoláky aj., materiální vybavení školky atd.)     

 

Program ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.:

1)      Registrace a sepsání listiny přítomných zakladatelů spolku

2)      Zahájení ustanovující schůze a volba předsedajícího

3)      Přijetí rozhodnutí o schválení stanov úplného znění

4)      Volba členů výboru Spolku, ev. volba náhradníka(ků) výboru Spolku

5)      Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

6)      Schválení členského příspěvku v navrhované výši 500,- Kč  

7)      Založení bankovního účtu Spolku a určení osob/y oprávněné/ých k dispozici s ním

8)      Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku

9)      Diskuse, závěr

 

Kandidáti na členy představenstva jsou: Mgr. Lenka Skoupilová, Mgr. Klára Mollová, Irena Šujanová

 

Těšíme se na Vaši účast !! 

A v případě jakýchkoli dotazů, či v případě Vašeho zájmu o činnost v rámci spolku, nás neváhejte kontaktovat!!

 

V Brně, dne 1.11.2017

Svolavatelé

Mgr. Lenka Skoupilová, Mgr. Klára Mollová, Irena Šujanová